Τσιπουρο Τσιλιλή

Στην Ελλάδα, ο Δρόμος του τσίπουρου έχει όνομα.
Τσιλιλή. Όπως Τσίπουρο.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΔΩ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΔΩ